Förskolan Myran

 

Välkommen

till

Förskolan Myran

 

Anslagstavla

* Nya bilder på våra lokaler hittar ni till vänster på sidan under rubriken  Lokaler och lärmiljö

* Här kan ni titta i läroplanen för förskolan:

   Kika i läroplanen här

 

 

        Nyfikenhet

          Upptäcka

          Utforska

          Reflektera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...glädje, utforskande, trygghet, kreativitet, allas lika värde, tillåtande atmosfär, engagemang, kvalitet...